Formularz rekrutacyjny

Kliknij lub przeciągnij pliki w to pole, aby załadować.
1. Administrator danych powołał Pełnomocnika Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jako osobę do nadzorowania procesów związanych z prawidłowym przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 789 110 165 lub adresem e-mail: rodo@minutor.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi w związku z nawiązaniem kontaktu w celu prowadzenie procesu rekrutacji,
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) polegającego na: · odpowiedzi na nawiązany kontakt,
b. w przypadku zainteresowania ofertą niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).
4. Dostęp do danych osobowych będą mieć, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, pracownicy Administratora danych, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji lub wielu rekrutacji jęsli w CV kandydat zawarł zapis wyrażający na to zgodę,
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją,
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu i przekazania informacji dotyczącej prowadznej rekrutacji.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Dane spółki

41-400 Mysłowice
ul. Armii Krajowej 1D
KRS 0000509701
NIP 2220897312
REGON 243566578

Kontakt

tel. + 48 32 479 89 00
biuro@minutor.pl
rekrutacja@minutor.pl