Oferta

Górnictwo od pokoleń

Firma MINUTOR została założona w maju 2014 r.

Od samego początku firma wykonywała roboty górnicze dla kopalń węgla kamiennego oraz Kopalni Soli i ten sektor działalności jest nadal utrzymywany i rozwijany. W ciągu kilku lat istnienia młoda i dynamicznie rozwijająca się firma konsekwentnie budowana i rozwijana jest w oparciu o kapitały własne, o wdrażane nowe produkty, odpowiadające oczekiwaniom naszych klientów oraz o szeroką współpracę z kopalniami dawnej spółki Katowicki Holding Węglowy S.A, a obecnie kopalniami Polskiej Grupy Górniczej S.A., Kopalniami Soli w Wieliczce i w Bochni, Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia, Lubelskim Węglem, Kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz wieloma innymi podmiotami gospodarczymi w branży górniczej. Firma MINUTOR specjalizuje się w wykonywaniu robót dołowych takich jak:

Przebudowy wyrobisk korytarzowych i komorowych

Drążenie wyrobisk korytarzowych

Budowa, likwidacja i obsługa taśmociągów i przenośników zgrzebłowych

Spągowania i pobierki spągu

Budowa, przebudowa oraz konserwacja torowisk górniczych

Roboty zabezpieczające komór wysokich

Zbrojenie i likwidacje ścian wydobywczych

Likwidacja i rabunek wyrobisk korytarzowych

Kotwienie wyrobisk górniczych

Firma zatrudnia znakomitą kadrę inżynieryjno-techniczną, jak również wysoko wykwalifikowanych pracowników do wykonywania przebudów, obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych kopalń. Wysoko wyspecjalizowana kadra oraz elastyczne podejście do oczekiwań klientów, zrozumienie szczególnej sytuacji, w jakiej znajdują się firmy działające na rynku górniczym stawiają naszą spółkę w rzędzie poważnych i polecanych partnerów biznesowych w zakresie usług górniczych.

Dane spółki

41-400 Mysłowice
ul. Armii Krajowej 1D
KRS 0000509701
NIP 2220897312
REGON 243566578

Kontakt

tel. +48 32 479 89 10
biuro@minutor.pl
rekrutacja@minutor.pl