Oferty pracy

Aktualne oferty pracy poniżej:

MINUTOR Sp. z o.o. Sp. K. – firma realizująca roboty górnicze w takich zakładach jak KWK Wesoła, KWK Chwałowice, ZG Sobieski, KS Wieliczka poszukuje pracowników do punktu pracy zgodnego z lokalizacją w tytule ogłoszenia.

Nawiążemy współpracę z osobami, dla których bezpieczeństwo wykonywanej pracy jest tak samo ważne jak wysoka jakość pracy.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, uczciwości i odpowiedzialności, które przyczynią się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy nabór pracowników do KWK Jaworzno Sobieski na stanowisko Górnik do prac:

• w brygadach przodkowych,

• w brygadach transportowych,

• do obsługi przenośnika.

WYMAGANIA:

• doświadczenie poparte świadectwami pracy, oraz odpowiednimi kursami,

• dyspozycyjność (praca w trybie zmianowym),

• bardzo dobry stan zdrowia (praca fizyczna pod ziemią),

• rzetelność, sumienność, dokładność,

• wysoka kultura pracy oraz znajomość zasad BHP,

• absolutny brak nałogów około alkoholowych,

• brak wpisu świadectw pracy z tytułem z art 52.

ZAPEWNIAMY:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnymi składkami,

• wynagrodzenie, system premiowy i dodatki które są zagwarantowane przez wewnętrzny regulamin,

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania,

• bony świąteczne,

• bony żywieniowe,

oraz inne wynikające z Regulaminu i ZFŚS.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

MINUTOR Sp. z o.o. Sp. K. – firma realizująca roboty górnicze w takich zakładach jak KWK Wesoła, KWK Chwałowice, ZG Sobieski, KS Wieliczka poszukuje pracowników do punktu pracy zgodnego z lokalizacją w tytule ogłoszenia.

Nawiążemy współpracę z osobami, dla których bezpieczeństwo wykonywanej pracy jest tak samo ważne jak wysoka jakość pracy.
Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, uczciwości i odpowiedzialności, które przyczynią się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy nabór pracowników do KWK Rybnik Chwałowice na stanowiska Górnik i Młodszy Górnik do prac:

• w brygadach przodkowych,

• w brygadach transportowych,

• do obsługi przenośnika.

WYMAGANIA:

• doświadczenie poparte świadectwami pracy, oraz odpowiednimi kursami,

• dyspozycyjność (praca w trybie zmianowym),

• bardzo dobry stan zdrowia (praca fizyczna pod ziemią),

• rzetelność, sumienność, dokładność,

• wysoka kultura pracy oraz znajomość zasad BHP,

• absolutny brak nałogów około alkoholowych,

• brak wpisu świadectw pracy z tytułem z art 52.

ZAPEWNIAMY:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnymi składkami,

• wynagrodzenie, system premiowy i dodatki które są zagwarantowane przez wewnętrzny regulamin,

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania,

• bony świąteczne,

• bony żywieniowe,

oraz inne wynikające z Regulaminu i ZFŚS.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

MINUTOR Sp. z o.o. Sp. K. – firma realizująca roboty górnicze w takich zakładach jak KWK Wesoła, KWK Chwałowice, ZG Sobieski, KS Wieliczka poszukuje pracowników do punktu pracy zgodnego z lokalizacją w tytule ogłoszenia.

Nawiążemy współpracę z osobami, dla których bezpieczeństwo wykonywanej pracy jest tak samo ważne jak wysoka jakość pracy.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, uczciwości i odpowiedzialności, które przyczynią się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy nabór pracowników do KWK Rybnik Chwałowice na stanowisko ŚLUSARZ:

• montaż przenośników taśmowych,

• wiercenie otworów,

• szlifowanie,

• czyszczenie używanych narzędzi.

WYMAGANIA:

• doświadczenie poparte świadectwami pracy oraz odpowiednimi kursami,

• dyspozycyjność (praca w trybie zmianowym),

• bardzo dobry stan zdrowia (praca fizyczna pod ziemią),

• rzetelność, sumienność, dokładność, cierpliwość,

• wysoka kultura pracy oraz znajomość zasad BHP,

• absolutny brak nałogów około alkoholowych,

• brak wpisu świadectw pracy z tytułem z art 52.

ZAPEWNIAMY:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnymi składkami,

• wynagrodzenie, system premiowy i dodatki które są zagwarantowane przez wewnętrzny regulamin,

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania,

• bony świąteczne,

• bony żywieniowe,

oraz inne wynikające z Regulaminu i ZFŚS.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

MINUTOR Sp. z o.o. Sp. K. – firma realizująca roboty górnicze w takich zakładach jak KWK Wesoła, KWK Chwałowice, ZG Sobieski, KS Wieliczka poszukuje pracowników do punktu pracy zgodnego z lokalizacją w tytule ogłoszenia.

Nawiążemy współpracę z osobami, dla których bezpieczeństwo wykonywanej pracy jest tak samo ważne jak wysoka jakość pracy.

Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, uczciwości i odpowiedzialności, które przyczynią się do rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzimy nabór pracowników do KWK Rybnik Chwałowice na stanowisko CIEŚLA:

• wciąganie taśmy przenośnikowej,

• wykonywanie drewnianych konstrukcji zgodnie z projektem,

• dbałość o odpowiednią jakość surowców,

• bieżąca obsługa i konserwacja narzędzi stolarskich.

WYMAGANIA:

• doświadczenie poparte świadectwami pracy oraz odpowiednimi kursami,

• dyspozycyjność (praca w trybie zmianowym),

• bardzo dobry stan zdrowia (praca fizyczna pod ziemią),

• rzetelność, sumienność, dokładność, cierpliwość,

• wysoka kultura pracy oraz znajomość zasad BHP,

• absolutny brak nałogów około alkoholowych,

• brak wpisu świadectw pracy z tytułem z art 52.

ZAPEWNIAMY:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnymi składkami,

• wynagrodzenie, system premiowy i dodatki które są zagwarantowane przez wewnętrzny regulamin,

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania,

• bony świąteczne,

• bony żywieniowe,

oraz inne wynikające z Regulaminu i ZFŚS.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zawrzeć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dane spółki

41-400 Mysłowice
ul. Armii Krajowej 1D
KRS 0000509701
NIP 2220897312
REGON 243566578

Kontakt

tel. +48 32 479 89 10
biuro@minutor.pl
rekrutacja@minutor.pl